Дарения за озвучителна техника

Благодарим на всички! Необходимата сума е събрана.