Тече вода

(музика: Маргарита Друмева, текст: народен)

Тече вода под златна ябълка.
Хайде, изтичай се, тихи бели Дунаве!

Ябълката – с пушки украсена.
Хайде, ах, че гръмна най-добрата пушка,
та удари най-добрия юнак!

Юнак викна, та гората екна:
– Хайде, дето падна, там ме заровете.
Хайде, на глава ми байрак забодете;

на байрака конче ми вържете.
Хайде, кон да рие, мене да зарие,
Хайде, кон да цвили, мене да оплаче.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − one =

*